Wizualizacja nie oddaje faktycznego stanu inwestycji i zagospodarowania terenu. Stanowi ona jedynie materiał poglądowy.